Jdi na obsah Jdi na menu

Komplexní služby v oblasti genealogie. Vyhledání a zdokumentování předků a rodinné historie. Vypracování rodokmenů jak v otcovské, tak i v mateřské linii, rozrodů i vývodů. Vyhledání údaje o předcích v matrikách, pozemkových knihách či jiných zdrojích v rámci celé České republiky.

Úvod

Genealogie a rodokmeny

Genealogie je věda, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci se zaměřením na jejich společného předka.

Díky genealogickým postupům můžeme objevit nejen různé příbuzenské vazby, ale rovněž přijít na to proč nás to "táhne" k určitému místu či k určité činnosti.

Poznání rodové historie může posloužit k poznání toho, kdo jsme a jaké máme kořeny, ale také k tomu, abychom zjistili, kdo patří do naší rodiny a kdy se naše společné cesty rozdělily. 

S ohledem na zachované matriční záznamy a s využitím dalších záznamů jako jsou berní ruly, lánové rejstříky, sirotčí seznamy či soupisy poddaných  je většinou možné vyhledat naše předky cca do 17. století, tedy více jak 350 let zpět.

1) Chcete vědět, kdo byl váš přímý předek v 17., 18. či 19. století a jaké měl potomky?  Pak je pro vás ideální cestou vpracování "rozrodu", tedy zmapování všech potomků (mužů i žen) daného předka.

2) Chcete vědět, kdo byli vaši přímí pokrevní předci v mužské i ženské linii? Pak si nechte vypracovat "vývod" vašich předků. Vybrat si můžete i jak hluboko (tedy o kolik generací) se chcete ponořit zpět do historie. 

3) Zajímají vás jen vaši přímí mužští předci? V tom případě zvolte vypracování vývodu předků v mužské linii, kdy opět můžete volit v počtu generací, které vás zajímají.