Jdi na obsah Jdi na menu

Komplexní služby v oblasti genealogie. Vyhledání a zdokumentování předků a rodinné historie. Vypracování rodokmenů jak v otcovské, tak i v mateřské linii, rozrodů i vývodů. Vyhledání údaje o předcích v matrikách, pozemkových knihách či jiných zdrojích v rámci celé České republiky.

Služby

Nabídka služeb

 

1) Vypracování základního rodokmenu (vývodu) v otcovské linii - historické údaje, data a informace o mužských předcích z otcovy strany

2) Vypracování základního rodokmenu (vývodu) v otcovské i mateřské linii - historické údaje, data a informace o mužských a ženských předcích z otcovy i matčiny strany 

3) Vypracování přehledu potomků (rozrodu) určeného předka - historické údaje a data o zjištěných potomcích daného předka

4) Zjištění možné příbuzenské vazby mezi vámi a vámi zvolenou osobou

 

Součástí práce na rodokmenu mohou být následující informace:

- jména, data a místa narození, úmrtí či svatby

- obecné dostupné informace o dané osobě (bydliště, zaměstnání, apod.)

- scan dokumentů z matrik a archivů

- informace o bydlišti a lokalitě, kde se daný předek pohyboval

- vzájemné vztahy mezi předky

- jiné informace dle dohody

Pro zahájení prací je třeba, abyste měli k dispozici místa a data narození vašich předků (rodičů, prarodičů či ostatních příbuzných), které chcete zahrnout do rodokmenu. Ideální je pokud máte doklady předků (rodné nebo oddací listy, parte, legitimace, výuční listy či vysvědčení, případně jiné doklady). Pokud tyto doklady nemáte k dispozici, nezoufejte, obraťte se na mě a já vám s jejich získáním pomohu. Další možností je udělení plné moci, na jejímž základě  pro vás potřebné doklady zajistím.

Doba vypracování rodokmenu je individuální a je odvislá od jeho náročnosti, pohybuje se v rozmezí 2-4měsíců.